Assistent-Productieleider

Full time Independent Search in Techniek E-mail opdracht
  • Delen:

Functieomschrijving

1. Positie van de functie:
Rapporteert aan : Directie
Geeft leiding aan : Afdeling productie
Wordt vervangen bij afwezigheid door : Hoofd productie

2. Doel van de functie

Verantwoordelijk voor het op efficiënte wijze voorbewerken, produceren, conserveren in sommige gevallen monteren van staalconstructies ontworpen door de afdeling Engineering. Dit alles geheel in overeenstemming met het plan van eisen, de van toepassing zijnde normen en veiligheids- en kwaliteitseisen alles binnen de gestelde termijnen en budgetten.

3. Resultaatgebieden en kernactiviteiten
• Veiligheid en Kwaliteit
o In samenwerking met het Hoofd Productie zorgdragen dat alle productiemedewerkers een gezonde en veilige werkplek hebben waar zij hun werk kunnen uitvoeren zonder lichamelijke of
geestelijke problemen op te lopen
o Minimaliseren NCR’s
• Techniek
o Beoordeling op uitvoerbaarheid van de, door de afdeling engineering, gevonden technische oplossingen en waar nodig de bijsturing hiervan
o Optimalisatie inzet machines
o Minimaliseren down-time van de machines door tijdig onderhoud
• Planning
o Samen met het Hoofd productie het opstellen van een afdelingsplanning en bewaking van de diverse projectplanningen inzake fabricage
o Het in-plannen van materialen, manschappen en middelen zodanig dat de werkhuistekeningen op de meest efficient mogelijke wijze, binnen budget en de gestelde termijnen uitgevoerd worden
o Bewaken voortgang van het afdelingswerkzaamheden conform de planning en aan- en bijsturen interne en externe partijen/ medewerkers om de voortgang te behalen
• Budgetten / Commercieel
o Samen met het Hoofd Productie het beheer van de door calculatie gemaakte fabricagebudgetten en bewaking dat door de afdeling gemaakte kosten binnen deze budgetten blijven
o Opstellen, onderhandelen en beheren van contracten met onderaannemers / leveranciers
o
• Communicatie
o Motiveren van de eigen afdeling en zorgen voor goede en open communicatie en samenwerking met klant en aan klant gerelateerde partijen en onderaannemers

4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Het bij afwezigheid van het Hoofd productie dagelijks leidinggeven aan de Productie eenheid bij de Kok Staalbouw. Deze eenheid bestaat uit de afdelingen Samenstellen/Aflassen,
Productievoorbereiding, Conservering, Montage en onderhoud machines en gebouwen.
Deze afdelingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:
• Het beoordelen van werkhuis-tekeningen gemaakt door afdeling engineering
• Het signaleren van meer- en minderwerk.
• Het begeleiden, motiveren, evalueren en beoordelen van alle voorlieden en werknemers in vaste dienst werkzaam op de productielocatie;
• Planning van activiteiten van de afdeling en waar nodig de juiste strategische uitbestedingen doen
• Er voor zorgdragen dat er altijd voldoende capaciteit is om bovengenoemde activiteiten uit te voeren.
• Deel van het management team van De Kok Staalbouw dat strategisch beleid uitstippelt nodig om de visie van de eigenaren te implementeren.

Je bent bevoegd om in overleg met directie en project management:
• Het Hoofd Productie gevraagd en ongevraagd advies te geven met betrekking tot veiligheid en gezondheidsaspecten
• Werkzaamheden te stoppen in geval van geconstateerde overtredingen
• materiaalbestellingen te plaatsen
• bestellingen diensten te plaatsen

5. Profiel van de functie

5.1 Kennis, opleiding en vaardigheden vereist voor de functie
HBO met enige jaren werkervaring in soortgelijke functies
5.2 Competenties

5.2.1 Bedrijf kerncompetenties
• Klantgericht
• Integer
• Planmatigheid
• Budgetbewust
5.2.2 Functiecompetenties
• Accuraat
• Stressbestendig
• Communicatief vaardig
• Punctueel
• Daadkrachtig
• Probleemoplossend

6. Doorstroommogelijkheden
• Ja, afhankelijk achtergrond en ambities
7. Veiligheidscomponenten
Zie VCA 06-04 Matrix blootstelling risico’s per functie

Andere banen die je misschien leuk vindt